روز: اسفند 12, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آخرین تحرکات مبهم تاریخ انتشار 12 اسفند 1399

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، معاملات مبهم ثبت کردند: این گزارش بر اساس دیتای کاری روز قبل (2 شنبه 11 اسفند 99) تهیه شده است. رصد تابلو و تکنیکال با شماست! این پست آموزشی و گزارش است. دتولید وملل هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی […]

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع سیستم لانگ پلاس یا دوره آموزشی لانگ پلاس + را خریداری کنید.

آخرین تحرکات منفی تاریخ انتشار 12 اسفند 1399

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، صرفا معامله فروش ثبت کردند: این گزارش بر اساس دیتای کاری روز قبل (2 شنبه 11 اسفند 99) تهیه شده است. رصد تابلو و تکنیکال با شماست! این پست آموزشی و گزارش است. بخاور حفاری خعمرا دشیمی ساراب سامان سپاها سصوفی سهگمت شبصیر فجام کرمان کفرا کگاز […]

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع سیستم لانگ پلاس یا دوره آموزشی لانگ پلاس + را خریداری کنید.

آخرین تحرکات مثبت تاریخ انتشار 12 اسفند 1399

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، صرفا معامله خرید ثبت کردند: این گزارش بر اساس دیتای کاری روز قبل (2 شنبه 11 اسفند 99) تهیه شده است. رصد تابلو و تکنیکال با شماست! این پست آموزشی و گزارش است. اتکام اعتلا البرز امین بپیوند بجهرم برکت بساما بفجر بکهنوج بکام بموتو بنو بهپاک […]

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع سیستم لانگ پلاس یا دوره آموزشی لانگ پلاس + را خریداری کنید.

گزارش حجم معاملات تاریخ انتشار 12 اسفند 1399

حجم معاملات لانگ پلاس تصویر اول نمودار هفتگی حجم خرید و فروش های سهامداران عمده است. تصویر دوم نمودار ماهانه حجم خرید و فروش های سهامداران عمده است. این گزارش بر اساس دیتای کاری روز قبل (2 شنبه 11 اسفند 99) تهیه شده است. رصد تابلو و تکنیکال با شماست! این پست آموزشی و گزارش […]

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع سیستم لانگ پلاس یا دوره آموزشی لانگ پلاس + را خریداری کنید.

گزارش لانگ پلاس تاریخ انتشار 12 اسفند 1399

گزارش آماری لانگ پلاس گزارش لانگ پلاس و آمار روزانه این گزارش بر اساس دیتای کاری روز قبل (2 شنبه 11 اسفند 99) تهیه شده است. رصد تابلو و تکنیکال با شماست! این پست آموزشی و گزارش است. هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و […]

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع سیستم لانگ پلاس یا دوره آموزشی لانگ پلاس + را خریداری کنید.

خبر جدید ولغدر

خبر جدید ولغدر شرکت: ليزينگ‌ خودرو غدير نوع بازار: بورس موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/09/30 الف- زمان

خبر جدید کنور

خبر جدید کنور شرکت: توسعه معدنی و صنعتی صبانور نوع بازار: بورس کنور افشای اطلاعات با اهمیت گروه (ب) مبنی بر انحلال شرکت معادن زرين

خبر جدید حتاید

خبر جدید حتاید شرکت: تايدواتر خاورميانه نوع بازار: بورس حتاید افشای اطلاعات با اهمیت گروه (ب) مبنی بر برگزاري مزايده را منتشر کرد. موضوع مزایده:

گزارش ماهانه شصفها

گزارش ماهانه شصفها شرکت: پتروشيمی‌ اصفهان‌ نوع بازار: پایه، تابلو نارنجی با توجه به گزارش ماهانه، فروش محصولات شرکت از لحاظ ریالی تولوئن (صادارتی) (23%)،

گزارش ماهانه خپارس

گزارش ماهانه خپارس شرکت: پارس‌ خودرو نوع بازار: بورس با توجه به گزارش ماهانه، فروش محصولات شرکت از لحاظ ریالی گروه 200Q (92%)، گروه برليانس

question