در این ویدئو که بخشی از دوره چنگال اندروز در موسسه فراچارت میباشد مهندس وحید درزی در خصوص سبک ها مختلف چنگال اندروز صحبت می کنند.

لطفا برای مشاهده روی ویدئوی بالا کلیک کنید.