چنگال خرس EUR/GBP

چنگال خرس EUR/GBP

Euro / British Pound (EUR/GBP)

نوع بازار : فارکس

ارسالی از تیم تحلیل آکادمی

این پست صرفا آموزشی و تحلیلی است

رصد کامل نماد و تریگر مناسب با شماست!

هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.