آخرین تحرکات مبهم بازار (23 بهمن)

آخرین تحرکات مبهم بازار

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، معاملات مبهم ثبت کردند:

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

اتکای
ثتوسا
دسبحان
دسینا
ساروج
غاذر
کسعدی
کماسه
کی بی سی
کسرا
لسرما
مفاخر
نوری
وخارزم
فگستر
سلام، خوش آمدید

محصولات آکادمی مالی وحید درزی
یعنی آپدیت بودن در دنیای امروز

question