آخرین تحرکات مبهم بازار (13 بهمن)

آخرین تحرکات مبهم بازار

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، معاملات مبهم ثبت کردند:

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

اتکای
آریان
بکام
پلاست
خاذین
ختوقا
خشرق
شفارا
غپاک
غسالم
فلامی
وخارزم
ولراز
question